W ciągu ostatnich miesięcy wykonaliśmy wiele czyszczeń przemysłowych takich jak:
- Czyszczenie hydrodynamiczne zbiorników dla producenta farb, lakierów oraz chemii czyszczącej na Śląsku
- Czyszczenie wentylacji w zakładach należących do znanego producenta serów na Mazowszu
- Czyszczenie powierzchni grzewczej kotła  dla spalarni śmieci w Małopolsce
- Czyszczenie kanału bagrowego pod elektrofiltrem dla elektrowni w województwie łódzkim