Dla spółki zajmującej się rozbudową elektrowni realizujemy prace remontowo-budowlane związane z budową bloków energetycznych. Dodatkowo wykonujemy prace antykorozyjne oraz czyszczenie konstrukcji, maszyn i urządzeń.