• Czystość na
  przemysłową skalę

  Jesteśmy ogólnopolską firmą działającą na rynku od 1995 roku.
  Systematycznie od roku 2000 wzmacniamy swoją pozycję w segmencie 
  usług dedykowanych dla przemysłu, zarówno w kwestii stałych,
  jak i specjalistycznych usług porządkowych.
 • Czystość na
  przemysłową skalę

  To co nas wyróżnia to kompleksowość świadczonych usług
  oraz wysoki standard wykonywanych zleceń, poparty licznymi referencjami.
 • Czystość na
  przemysłową skalę

  Nasza siła to wykwalifikowany personel, nowoczesny park maszynowy
  oraz bardzo dobre przygotowanie logistyczne do obsługi obiektów
  na terenie całego kraju.

O firmie


Historia Firmy

Firma HS Multiservices, z siedzibą w Bielsku-Białej, jest firmą rodzinną istniejącą na rynku od 1995 roku. W pierwszym okresie swojej działalności większość usług świadczyła na terenie śląska obsługując głównie placówki handlowe i obiekty użyteczności publicznej. Kolejne lata działalności przyniosły nowe kontrakty, wyjście z usługami poza region śląska oraz rozszerzenie pakietu świadczonych usług. Systematycznie od roku 2000 firma HS Multiservices wzmacniała swą pozycję w segmencie usług dedykowanych dla przemysłu, do oferty zostały wprowadzone nowe usługi specjalistyczne, między innymi czyszczenie hydrodynamiczne, usuwanie ciężkich zabrudzeń olejowych. W roku 2001 firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i pozyskała nowe kontrakty, co zdecydowanie wzmocniło jej pozycję na rynku firm świadczących usługi dla klientów przemysłowych. Kolejne lata to dynamiczny rozwój firmy, poszerzenie palety świadczonych usług poprzez wprowadzenie usług dedykowanych dla klienta przemysłowego. W 2005 roku firma wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, a w 2007 System Zarządzania Relacjami z Klientem CRM. Działalność usługowa została skoncentrowana na segmencie przemysłowym. Dynamiczny rozwój firmy oraz potrzeba obsługi Klientów na terenie całego kraju była rezultatem uruchomienia w 2008 roku biur regionalnych oraz stworzenia struktury 4 regionów operacyjno-handlowych. Dzisiaj HS Multiservices posiada 20 letnie doświadczenie w branży porządkowej i działa na obszarze całego kraju.

Ludzie

W chwili obecnej w grupie firm HS zatrudnionych jest ponad 600 pracowników. Nasza siła to zdecydowane i jasne kierunki rozwoju i działań oraz mocna aktywność operacyjno-handlowa. Posiadamy zespół ambitnych ludzi, którzy wierzą, że każde działanie ma znaczenie dla ogólnej jakości świadczonych przez nas usług. Pracownicy, obok szkoleń BHP oraz procedur związanych ze standardami ISO, przechodzą szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia uzupełniające ich dotychczasowe kwalifikacje zapewniające im komfort pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.

Zasięg

Firma HS Multiservices działa w skali całego kraju. Struktura organizacyjna oparta na 5 regionach operacyjno-handlowych zapewnia kompleksową obsługę Klientów zarówno sieciowych jak i indywidualnych. Kierownicy operacyjni i doradcy techniczno-handlowi działający w poszczególnych regionach są zawsze blisko Klienta. Ich działania wspiera centralna administracja oraz biura regionalne. Dzięki takiej organizacji pracy, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie reagować na potrzeby naszych Klientów.

Jakość i standardy

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN EN ISO 9001 : 2015. Wdrożone przez nas standardy i procedury obejmują między innymi:
Wielowymiarowy System Kontroli Jakości Prac oraz Satysfakcji Klienta
Badamy zadowolenia Klienta za pomocą zintegrowanych narzędzi: ciągłego monitorowania reklamacji, kart kontroli, ankiet i bezpośrednich kontaktów z Klientami na każdym poziomie menadżerskim. W przypadku reklamacji ustalamy działania korygujące i zapobiegawcze, dokonujemy analizy możliwości wystąpienia podobnego problemu w innej usłudze.
Jasno określone procedury działania
Procesy działania oraz przepływ dokumentacji w każdym obszarze działań zostały zawarte w Księdze Jakości, a do przestrzegania ich jest zobowiązany każdy pracownik firmy. Unormowanie procedur w obszarze handlowym jest dodatkowo zapewnione poprzez wdrożony system CRM, dzięki któremu poszczególne działy w sposób zintegrowany zarządzają relacjami z Klientem.

Cele jakościowe

W zakresie wykonywanych usług kierujemy się jasno sprecyzowanymi celami dotyczącymi jakości w następujących obszarach:
 • Realizacja zakresu czynności kontraktowych
 • Satysfakcja klienta
 • Czystość obiektu
 • Przestrzeganie przepisów BHP (odzież robocza, badania, uprawnienia zabezpieczenie środków chemicznych)
 • Stan maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja
 • Znajomość i przestrzeganie procedur

Określone standardy realizacji usług

W standardach dotyczących wykonania usługi zostały ustalone jednolite cele jakościowe przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego obiektu. Na podstawie wskaźników jakości analizujemy w jakim stopniu zalecany standard jest realizowany. Proces optymalizacji przyjętych standardów pozwala nam na ciągłe podnoszenie jakości usług.