W maju dla elektrociepłowni na Śląsku wykonaliśmy czyszczenie elementów grzejnych i kanałów spalin dwóch kotłów. Natomiast dla elektrowni na podkarpaciu wykonaliśmy czyszczenie wnętrza 4 kotłów metodą strumieniowo-ścierną. Odpowiednia koordynacja prac i zaangażowanie ekipy pozwoliło w krótkim czasie wyczyścić wszystkie zlecone detale.