Na terenie browaru na Górnym Śląsku została wykonana usługa czyszczenia kanałów wentylacji na 4 liniach rozlewniczych.  Zgodnie ze zleceniem kanały wentylacyjne zostały mechaniczne wyczyszczone od wewnątrz,  a centrale wentylacyjne zostały umyte i poddane dezynfekcji.  Następnie pobrano wymazy z central do badań mikrobiologicznych w kierunku grzybów i pleśni. Umyto również wszystkie dostępne kratki wentylacyjne.
Do prac użyto maszyny typu Lifa Air, Hyd Master 4000 oraz 2500 oraz odkurzacze.