W tym tygodniu  zlecono nam dezynfekcję pomieszczeń socjalnych i biurowych o powierzchni  1300 m2 należących do dolnośląskiej firmy z branży spożywczej.  Usługa została wykonana przy użyciu sprzętu do zamgławiania i odpowiednio dobranych środków odkażających przez właściwie przeszkolony personel.