Miło nam poinformować, że w dniach 23-25.02.22r. będziemy uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Wydawnictwo „Nowa Energia” - „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych".

Wydawnictwo po raz kolejny zorganizowało konferencję, podczas której będą omawiane aspekty prawne i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. 

Prelegenci również przedstawią doświadczenia firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji takich inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli się zapoznać z ponższymi tematami:

⦁bieżący stan realizacji projektów TPOK,
⦁realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia,
⦁certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
⦁instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
⦁technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
⦁odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Oczywiście po konferencji podsumujemy w skrócie najważniejsze informacje z tego wydarzenia.