Firma HS Multiservices po raz kolejny będzie gościć w VII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”, zorganizowanym przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. W dniach 20-22 czerwca 2022 r. przedstawiciele naszej organizacji będą poszerzali i aktualizowali swoją wiedzę w obszarach:

- planowane remonty

- zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych

- funkcjonowanie IOS

- pomiary emisji

- BHP i P.POŻ

- innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych

- funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK

Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia” to platforma wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Do udziału w Seminarium zapraszani są użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii oraz firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych - przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujących się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Już wkrótce wrócimy z szerszą relacją wydarzenia!
#nowaenergia  #tpok  #odpady  #spalarnie

https://www.linkedin.com/posts/wydawnictwo-nowa-energia_nowaenergia-tpok-odpady-activity-6939476519480131584-otoR/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
 
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2022/
 
https://nowa-energia.com.pl/