Mamy zaszczyt poinformować, że HS Multiservices Sp. z o.o. uzyskała po raz kolejny certyfikat ISO 9001 : 2015. Certyfikat ten potwierdza, że wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością w zakresie „Zarządzanie i organizacja usług porządkowych.”

Poprzez audit, udokumentowany sprawozdaniem, przedstawiono, że niniejszy system zarządzania spełnia wymagania następującej normy: ISO 9001 : 2015.
Jako mocną stronę systemu audytor wskazał proces zarządzania strategicznego. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

Co to jest ISO 9001 : 2015?

ISO 9001 : 2015 to międzynarodowa norma wyznaczająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie. Do certyfikacji normy mogą podejść każde firmy, niezależnie od ich wielkości i przekroju działalności. Fokusuje się na spełnienie potrzeb i wymagań klienta względem jej produktów, zaleca przyjęcie podejścia procesowego, generowanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie.

Najważniejsze wymogi normy ISO 9001 to m.in.:

- wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami

- zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością

- usystematyzowanie zarządzania zasobami

- ustanowienie procesów realizacji wyrobu

- dokonywanie systematycznych pomiarów

Dlaczego warto współpracować z firmą z ISO 9001 : 2015?

Wprowadzenie i ewaluacja systemu zarządzania jakością jest strategiczną decyzją przedsiębiorstwa, która może wesprzeć poprawę działania organizacji, stanowiąc mocną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Wdrożenie procesu związanego z ISO 9001 : 2015 ma wpłynąć na lepsze zadowolenie klientów, ma przewidywać ryzyka i działania naprawcze, a także wspierać organizację w realizacji celów i poprawie wyników. Ma również wspomóc i prowadzić strategię przedsiębiorstwa.

Jakie są główne zasady zarządzania jakością w organizacji?

1) Orientacja na klienta.

2) Przywództwo.

3) Zaangażowanie ludzi.

4) Podejście procesowe.

5) Doskonalenie.

6) Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów.

7) Zarządzanie relacjami.