ISO 9001 : 2015 to międzynarodowa norma, która wyznacza wymagania systemu zarządzania jakością w danej firmie. Oprócz dążenia do ciągłej doskonałości w procesach biznesowych firmy, norma ISO 9001 : 2015 dąży do zaspokojenia potrzeb i wymagań klienta względem jej produktów, a także zaleca przyjęcie podejścia procesowego.
 
Firma HS Multiservices Sp. z o.o. po raz kolejny uzyskała certyfikat ISO 9001 : 2015. Certyfikat jest potwierdzeniem wdrożenia oraz zastosowania Systemu Zarządzania Jakością w zakresie „Zarządzanie i organizacja usług porządkowych.” HS Multiservices przeszło specjalistyczny audit, udokumentowany sprawozdaniem, w którym przedstawiono, iż niniejszy system zarządzania spełnia wymagania następującej normy: ISO 9001 : 2015.