Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonych działań związanych z utrzymaniem terenów zewnętrznych u naszych Klientów, gdzie realizujemy stałą usługę porządkową. Na bieżąco monitorujemy warunki pogodowe, utrzymujemy ciężki sprzęt oraz zespoły pracowników dedykowanych do tych prac w pełnej gotowości, aby realizować usługę zgodnie z wymogami Klientów. W związku z faktem, że świadczymy usługi na terenie całej Polski, w niektórych regionach pierwsze odśnieżania już za nami.

Ponieważ w listopadzie rozpoczęliśmy realizację usług stałych porządkowych dla 6 nowych zakładów, po intensywnym okresie wdrożeniowym, przyszedł czas na weryfikację poprawności wprowadzonych standardów.

Takie podsumowanie daje nam zawsze jasny obraz zrealizowanych już działań oraz możliwość obiektywnego spojrzenia na realizowaną przez nas usługę i zastanowienie się nad wprowadzeniem ewentualnych ulepszeń i innowacyjnych rozwiązań.
 
Nasze zespoły wyjazdowe wykonały:
 
1.Dla naszego Klienta z woj. świętokrzyskiego czyszczenie wnętrza kotła biomasowego OR-50 metodą strumieniowo-ścierną szlaką pomiedziową.

2.W spalarni śmieci w woj. podkarpackim cykliczne czyszczenie całej instalacji TPOK wraz z czyszczeniem strumieniowo-ściernym wnętrza kotła.
 
3.Na terenie Jaworzna czyszczenie układu nawęglania (strefy wybuchowe Ex).

4.U naszego wieloletniego Klienta z woj. dolnośląskiego przy użyciu technik dostępu linowego czyszczenie kotłów oraz zasobników węgla przed szczytem sezonu grzewczego w celu weryfikacji stanu technicznego.

5.Czyszczenie wentylacji dla obiektów na terenie całego kraju.

6.Szereg usług hydrodynamicznych (w tym czyszczenia silosów w branży spożywczej).

7.Czyszczenia środowiskowe w obiektach spożywczych na terenie całego kraju.