Początek  roku to najlepszy moment na rozliczenie wszystkiego co miało miejsce w minionym roku oraz podjęcie nowych zobowiązań. 
W zeszłym roku znacznie zwiększyliśmy przychody w stosunku do roku poprzedniego, pozyskaliśmy kilku nowych klientów - zarówno odbiorców usług stałych jak i specjalistycznych. Rozszerzyliśmy naszą ofertę o wykonywanie usług antykorozyjnych.
Przeanalizowane wyniki pokazują, że poziom satysfakcji naszych klientów jest na poziomie 89%, a średnia ocen wynikająca z kart kontroli wśród wszystkich naszych klientów wynosi 4,56 w pięciostopniowej skali. 
Osiągnięcia  poprzedniego roku mobilizują  do podjęcia następnych wyzwań. Będziemy dążyć do  wykorzystania pojawiających się możliwość i wykorzystywać potencjał jakim dysponują nasi klienci i pracownicy. Mamy nadzieję na nie gorsze wyniki w bieżącym roku.