Stale rosnące wymagania Klientów wobec realizowanych przez nas usług motywują nas do doskonalenia wszystkich procesów, które składają się na realizację naszych projektów. Nadrzędnym celem zespołu HS Multiservices jest satysfakcja Klientów oraz utrzymanie wysokiego standardu jakości świadczonych przez nas usług.

Wysoka jakość usług HS Multiservices dla przemysłu.

W zakresie wykonywanych usług kierujemy się sprecyzowanymi celami dotyczącymi jakości w następujących obszarach:

- satysfakcja klienta
- znajomość i przestrzeganie ustalonych standardów i procedur
- realizacja zakresu prac porządkowych
- przestrzeganie przepisów BHP (odzież robocza, badania, uprawnienia, chemia profesjonalna)
- czystość obiektu
- sprawność maszyn i urządzeń
- dokumentacja wewnętrzna


Wyniki badań satysfakcji Klienta HS Multiservices.

Przeanalizowane wyniki za rok 2020 wskazują, że poziom satysfakcji naszych klientów systematycznie rośnie z 89% (rok 2019) do 91,55%!
Średnia ocen wynikająca z przeprowadzonych kart kontroli wśród wszystkich naszych klientów wyniosła 4,61 w pięciostopniowej skali (w ubiegłym roku ocena wynosiła 4,56).

Warte jest również podkreślenia, że żaden z naszych Klientów nie zrezygnował z naszych usług ze względów jakościowych.

Takie liczby to wynik ciężkiej pracy całego zespołu HS Multiservices, a także wdrożonych standardów, miedzy innymi:
1.    Wdrożony od 2005r. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN EN ISO 9001 : 2015, który jest gwarantem najwyższej jakości naszych usług.
2.    Wielowymiarowy System Kontroli Jakości Realizowanych Usług oraz badania satysfakcji Klienta.

Dziękujemy za zaufanie!

Osiągnięcia z roku 2020 mobilizują nasz zespół do podjęcia kolejnych wyzwań, które pozwolą rozwijać nasze usługi oraz doskonalić zespoły wyjazdowe, realizujące usługi specjalistyczne, a także hydrotechniczne dla przemysłu.

Będziemy Państwa nieustannie informować o nowościach i sukcesach naszych projektów, które są dowodem na to, że warto z nami współpracować. Dziękujemy za zaufanie!