Sukcesy małe i duże czyli Podsumowanie Roku 2013 według Higiena System Sp. z o.o.

W 2013 roku Spółka zanotowała 4,4% wzrost przychodów względem roku 2012, co w okresie spowolnienia gospodarczego stanowi stosunkowo dobry wynik.
 
Higiena System poczyniła w 2013 roku szereg inwestycji, które zgodnie z założeniami w istotny sposób przyczynią się do wzrostu zysków osiąganych w kolejnych latach.

Wśród nich należy przede wszystkim wymienić:

-  dokończenie adaptacji pomieszczeń pod nową siedzibę firmy wraz z zapleczem
magazynowym i technicznym do wykonywania wybranych usług czyszczenia technicznego we własnych pomieszczeniach

-  kontynuację wdrożenia systemu ERP, którego zakończenie planowane jest na
I kwartał 2014 roku. System ten docelowo będzie obsługiwał wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem, co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy efektywności pracy.

-  zakupy maszyn i urządzeń technicznych pozwalających na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.
 
Rok 2013 był również przełomowym dla działalności Higieny System z uwagi na ostateczne odejście od klienta działającego w branży sklepów i hurtowni wielkopowierzchniowych.

Oznacza to tym samym, że rok 2014 będzie pierwszym rokiem w historii firmy, w którym 100% obrotów będzie uzyskiwane od klientów działających w szeroko rozumianym przemyśle.


Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za współpracę
i okazane zaufanie w 2013 roku.

Oby rok 2014 był równie udany!