Seminarium odbyło się 25-26 sierpnia w Bydgoszczy. Jego celem była wymiana doświadczeń między innymi w zakresie:

  • -prowadzenia spalarni w czasie pandemii
  • -planowania remontów
  • -zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów po procesowych,
  • -funkcjonowanie IOS,
  • -pomiary emisji,
  • -BHP i P.POŻ,
  • -innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych,
  • -funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK

Do udziału w Seminarium organizatorzy zaprosili użytkowników oraz przyszłych użytkowników instalacji TPOK, dostawców technologii oraz firmy oferujące usługi dla przemysłu.

Seminarium to platforma wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termincznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych.